Otoloji-Nörootoloji Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Otoloji-Nörootoloji Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Otoloji-Nörootoloji Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD) bünyesinde kurulmuş olan Otoloji Okulu, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarının otoloji ve 

nörotoloji konusunda bilgi düzeylerini arttırmayı, klinik uygulamalarına ve akademik gelişmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Okulumuz ilk iki dönem çalışmalarını başarı ile tamamlamasının ardından, üçüncü dönem için öğrencilerini kabul etmeye hazırdır.  2015-2016 yılı eğitim programı teorik eğitimler, klinik ziyaretler, kadavra diseksiyonu ve öğrenci sunumlarından oluşacaktır.

Otoloji Okulunda ÖĞRENCİ olmak isteyen meslektaşlarımızın başvurularını dbajin@hacettepe.edu.tr adresine aşağıdaki belgeleri içerecek şekilde 15 Kasım 2015 gününe kadar elektronik posta ile yapmaları rica olunur.

Başvuru için gerekli belgeler:

- Güncel iletişim bilgileri: Cep telefonu, elektronik posta, güncel kurum bilgileri

- Özgeçmiş: Otoloji konusundaki çalışmalar öncelikli olmak üzere tüm yayınların, bildirilerin ve katılınan toplantıların belirtildiği detaylı özgeçmiş.

- KBB uzmanlık belgesi

- KBB Yeterlik Belgesi ya da Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Çalıştığı kurum amirinden (Dekan, Bölüm Başkanı, Eğitim Sorumlusu, Başhekim veya Mesul Müdür) alınacak okula katılabileceğine dair yazı

- İngilizce dil bilgisi durumunu belgeleyen sınav sonuç belgesi

Öğrenci seçiminde sırası ile Yeterlik Belgesi sahibi adaylara, Eğitim kliniğinde çalışmakta olan adaylara, daha önce otoloji alanlarında yayın – çalışması olan adaylara ve İngilizce dil bilgisi iyi olan adaylara öncelik tanınacaktır.

Öğrencilik talepleri okul yönetimi tarafından titizlikle incelenerek 2015-2016 eğitim dönemi için 15 öğrenci belirlenecektir.

Kabul edilecek adayların kadavra diseksiyon eğitiminin tamamına, teorik eğitimlerin en az %70’ine, klinik ziyaretlerin en az %80’ine katılımları zorunlu olup, kendileri için belirlenecek bir konuda da bilimsel bir sunum hazırlama  yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Prof. Dr. Levent Sennaroğlu – Başkan

Prof. Dr. Ali Özdek – Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç. Dr.  M. Demir Bajin - Başkan Yardımcısı