Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2015-2016 dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD) bünyesinde oluşturulan Yüz Plastik Cerrahi Okulu (YPCO), Türk Kulak Burun Boğaz (KBB) uzman hekimlerinin, yüz plastik cerrahisi konularında bilgi düzeylerini arttırmak, klinik uygulamalarına ve akademik gelişmelerine destek olmak amacıyla kurulmuştur. YPCO gerektiğinde KBB uzmanları dışında, ilgili alanlarda birlikte çalışılan diğer meslek gruplarının eğitimlerine de destek olmayı hedeflemektedir. Yüz Plastik Cerrahi alanında temel ve klinik araştırma alanlarının tanımlanması, bu alanlarda ülkemizde yetişmiş eleman ve akademik yayın sayısının artırılmasına katkı sağlamak da amaçlar arasındadır. Yüz Plastik Cerrahi ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenlemek, başka ülkelerdeki meslektaşlarımızla teorik bilgi ve pratik deneyimleri paylaşmak hedeflenmektedir.

Okulumuz, ilk iki yıl çalışmalarını başarı ile tamamlamasının ardından, üçüncü yıl öğrencilerini kabul etmek için hazırdır.  2015-2016 yılı eğitim programı kurslar, klinik ziyaretleri, kadavra diseksiyonu, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı faaliyetlerden oluşacaktır.

Yüz Plastik Cerrahi Okulunda ÖĞRENCİ olmak isteyen meslektaşlarımızın taleplerini ileten bir elektronik postayı aşağıdaki belgelerle birlikte 15 Kasım 2015 gününe kadar koksalyuca@hotmail.com elektronik posta adresine göndermeleri rica olunur.

  • Güncel İletişim Bilgileri: Cep Telefonu, Elektronik Posta, Güncel Kurum Bilgileri
  • Detaylı Özgeçmiş: Yüz Plastik Cerrahi alanındaki çalışmaların ve katılınan bilimsel etkinliklerin özellikle belirtildiği detaylı özgeçmiş
  • KBB uzmanlık belgesi
  • Çalıştığı kurum amirinden (Dekan, Bölüm Başkanı, Eğitim Sorumlusu, Başhekim veya Mesul Müdür) alınacak okula katılabileceğine dair yazı
  • KBB Yeterlik Belgesi ya da Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları
  • İngilizce dil bilgisi durumunu belgeleyen sınav sonuç belgesi
  • Kabul edilecek adayların kadavra diseksiyon eğitiminin tamamına, teorik eğitimlerin en az %70’ine, klinik ziyaretlerin en az %80’ine katılımları zorunlu olup, kendileri için belirlenecek bir konuda da bilimsel bir sunum hazırlama yükümlülükleri bulunmaktadır.

Öğrenci seçimi sıralamasında Yeterlik Belgesi sahibi adaylara, Eğitim kliniğinde çalışmakta olan adaylara, daha önce Yüz Plastik Cerrahi alanında yayın – çalışması olan adaylara ve İngilizce dil bilgisi iyi olan adaylara öncelik tanınacaktır.

Öğrencilik talepleri okul yönetimi tarafından titizlikle incelenecek, 2015-2016 eğitim dönemi için 10 öğrenci belirlenecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Prof.Dr. Tamer Erdem – Başkan

Prof.Dr. Köksal Yuca – Başkan Yardımcısı

Doc. Dr. Gurkan Kayabasoglu - Genel Sekreter