Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu

Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu

 

Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Kurulu


 

Okul Başkanı

Prof. Dr. Hakan Coşkun

Okul Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İmdat Yüce

Okul Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yener

 

2016 - 2018 Kurulu


 

Okul Başkanı

Prof. Dr. Hakan KORKMAZ

Okul Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Görkem ESKİİZMİR

 

2014 - 2016 Kurulu


 

Okul Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz

Okul Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Görkem ESKİİZMİR

Okul Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Nilda Süslü

 

2012 - 2014 Kurulu


 

Okul Başkanı

Prof. Dr. Sefik Hoşal

Okul Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Güleser Saylam
 
 
 

2018 - 2019 Dönemi Öğrencileri

 1. Bengü Yaldız Çobanoğlu
 2. Burak Erden
 3. Erdem Mengi
 4. Ertuğrul Kibar
 5. Fatih Akçan
 6. Fatih Tetik
 7. Gül Soylu Özler
 8. Gülay Aktar Uğurlu
 9. Mehmet Erkan Kaplama
 10. Nazım Bozan
 11. Oğuz Eğilmez
 12. Sefer Şahin
 13. Süleyman Cebeci
 14. Esra Kavaz
 15. Akif Sinan Bilgen
 

2017 - 2018 Dönemi Mezunları

 1. Dr. Remzi DOĞAN
 2. Dr. Ahmet Erim PAMUK
 3. Dr. Suphi BULGURCU
 4. Dr. Mehmet Eser SANCAKTAR
 5. Dr. Nihal Seden TEKKE
 6. Dr. Murat DOĞAN
 7. Dr. Faruk Kadri BAKKAL
 8. Dr. Göksel TURHAL
 9. Dr. Fatma Rüya TUNÇTÜRK
 10. Dr. Sami Engin MUZ
 11. Dr. Mustafa ASLIER
 12. Dr. Mustafa Koray BALCI
 13. Dr. Hasan Emre KOÇAK
 14. Dr. İhsan KUZUCU
 15. Dr. Mehmet Emin ÇAVUŞ

2016 - 2017 Dönemi Mezunları

 • Erdoğan Özgür
 • Melih Çayönü
 • Sinan Uluyol
 • Murat Öztürk
 • Süleyman Emre Karakurt
 • Mehmet Yaşar
 • Sanem Okşan Erkan
 • Muhammed Fatih Evcimik
 • Emel Tahir
 • Sultan Şevik Eliçora
 • Doğan Atan
 • Onuralp Kurt
 • Çeki Paltura

2015 - 2016 Dönemi Mezunları

 • Cüneyt Kucur
 • Mehmet Düzlü
 • Engin Şengül
 • Sultan Bişkin
 • Alper Dilci
 • Bülent Öcal
 • Burak Karabulut
 • Sümeyra Doluoğlu
 • Oğuz Kuşçu
 • Özgür Pınarbaşlı
 • İldem Deveci
 • Ozan Gökdoğan
 • Abdulvahab Akyiğit

2014 - 2015 Döneminde Mezun olan ve Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

 • Şemsettin Okuyucu
 • Sinan Yılmaz
 • Ersoy Doğan
 • Aylin Gül
 • Gürkan Kayabaşoğlu
 • Öner Sakallıoğlu
 • Elif Ersoy Çallıoğlu
 • Ömer Sağlam
 • Seher Şirin
 • Banu Atalay Erdoğan
 • Volkan Sünter
 • Halil Erdem Özel

2013 - 2014 Mezunları

 • Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
 • Erkan Vuralkan
 • Şaban Çelebi
 • Evren Erkul
 • Görkem Eskiizmir
 • Utku Aydil
 • Aylin Eryılmaz
 • İsmail İynen
 • Ömer Bayır
 • Ercan Akbay
 • Levent Renda
 • Özlem Çelebi Erdivanlı
 • Zerrin Özergin Coşkun
 • Selma Şeker
 • Yunus Kantekin
 


TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

KULAK BURUN BOĞAZ OKULLARI

BAŞ BOYUN VE TİROİD CERRAHİSİ OKULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1. Bu yönerge, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünde 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan düzenlemelerle kurulan Türk Kulak Burun Boğaz Okulları(KBBO) çatı kuruluşu altında oluşturulan Alt Branş Okullarından olan Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulunun idari organizasyonunu, görevlerini, sorumluluklarını ve çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge,Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB ve BBC) uzmanlık eğitimini tamamlamış olan doktorların,uzmanlık sonrası sürekli ve çağdaş eğitim prensiplerine uygunolarak,Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiAlt Branş uzmanlık alanında gerek duyulacak

 1. Eğitimprogramlarının oluşturulması, uygulanması,geliştirilmesi, standartların oluşturulması ve sertifikasyonukonularını,
 2. Amaçlar içinde belirtilen hedeflere yönelik eğitim gereçlerinin hazırlanmasını,
 3. Verilecek eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi için öğrencilerin eğitim sonrası değerlendirmelerinin yapılması, Yeterlik Kurulu ile işbirliği yaparak Yeterlik Kurulu Sınavları ile ilgili deneyim birikimlerininBaş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkuluna aktarılması konularını,
 4. Alt Branş uzmanlığının yasal düzenlemeleri için altyapı çalışmalarının yapılması konusunu,
 5. Uluslararası benzer amaçlı organizasyonlar ile işbirliği içinde çalışma konusunu,
 6. Eğitim çalışmalarının zaman içinde uluslararası platforma taşınması konusunu,
 7. Dış ülkelerden bu eğitim programlarına katılım sağlamak isteyenlere uygun altyapı çalışmalarının yapılması, eğitimin programlanması ve uygulanması konularını,
 8. Gereğinde diğer yardımcı personelin eğitimine katkı sağlanmasını,
 9. İlişki içinde bulunulan diğer bilim dalları (Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Endokrinoloji vb) eğitim işbirliğine gidilmesi konularını ve
 10. Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulunun yapılanma ve çalışma yöntem ve prensiplerinikapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönerge,

 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünün 5. Maddesinin “k” bendine ve 16. Maddesine,
 2. Kulak Burun Boğaz Okulları Yönetmeliğinin 5., 9., 10., 11., 12 ve 13. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4. Bu yönerge içinde kullanılan bazı kavramların tanımlamaları aşağıdaki gibidir.

 1. Dernek: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 2. Dernek Başkanı: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 3. Dernek Yönetim Kurulu: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu
 4. Eğitici: Eğitim Kurulu Üyesi
 5. Eğitici Protokolü Formu: Eğitim Kurulu Üyeleri tarafından doldurularak Okul Başkanlığına iletilmesi gereken ve Eğitim Programında kendilerine verilen eğitim görevinin gereklerini yerine getireceklerini bildiren protokol formu
 6. Eğitim Başkanı:Üniversitelerde Anabilim Dalı Başkanı, Eğitim Hastanelerinde ise Eğitim Sorumlusu
 7. Eğitim Dosyası: Okul etkinlikleri hakkında her türlü kayıtların bulundurulduğu ve bir örneği okul eğitimi sonrasında Okul Başkanlığına verilmesi gereken dosya
 8. Eğitim Kliniği: Üniversitelerde KBB ve BBC Anabilim Dalları ve uzmanlık eğitimi vermeye yetkili hastanelerde KBB ve BBC Klinikleri
 9. Eğitim Kurulu: Okul Başkanı tarafından belirlenen eğiticilerden oluşan kurul
 10. Geribildirim Formu: Öğrencinin ders, olgu sunumu, kurs ve klinik ziyareti sırasındaki izlenimlerini değerlendirdiği ve bu etkinlikler sonrasında iki örnek olarak doldurarak bir örneğini okul başkanlığına teslim edeceği, diğer örneğini Eğitim Dosyasında saklayacağı formlar (Ders Geribildirim Formu, Konsey Geribildirim Formu, Diseksiyon Laboratuvarı Geribildirim Formu, Ziyaret Geribildirim Formu)
 11. Kulak Burun Boğaz Okulları: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği organlarından biri olarak kurulmuş olan ve 5 Alt Branş Okulunu çatısı altında bulunduran eğitim yapısı
 12. Okul: Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu
 13. Okul Başkanı: Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Başkanı
 14. Okul Başkan Yardımcısı: Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Başkan Yardımcısı
 15. Öğrenci: Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulunda eğitim almak üzere kabul edilmiş Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı hekim.
 16. Öğrenci Protokolü Formu: Eğitimin hemen başında öğrenci tarafından doldurularak Okul Başkanlığına iletmekle yükümlü olduğu ve okul eğitimi için gerekli olan yeterli ön hazırlıkları yapacağını, eğitim çalışmalarına aktif ve tam olarak katılacağını, eğiticiler ile sıkı işbirliği içinde çalışacağını ve verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getireceğini beyan ettiği form
 17. Performans Formu: Öğrencinin eğitim yılı içindeki performansını standart bir biçimde rapor etmek için kullanılan ve Eğitici tarafından doldurularak okul başkanlığına iletilmesi gereken formlar (Ziyaret Performansı Formu, Diseksiyon Laboratuvarı Performansı Formu, Sunum Performansı Formu)
 18. Son Değerlendirme Formu: Okul eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler için doldurulanve onaylanan form
 19. Yeterlik Belgesi: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından verilen Yeterlik Belgesi (Avrupa KBB ve BBC Yeterlik Belgesi buna eşdeğer kabul edilmektedir)
 20. Yeterlik Kurulu: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu

 

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Yapılanma, Kurulların Oluşumu, Çalışma İlkeleri

İdari Yapılanma

Madde 5. Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulunun idari yapılanmasında bir başkan, iki başkan yardımcısı ve eğitimi vermek üzere seçilen eğiticilerden oluşan Eğitim Kurulu bulunur. Eğitici niteliğini taşıyan KBB ve BBC uzmanlarından aşağıda açıklanacak biçimde 5 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulur. Okulun yürütücüsü Okul Başkanıdır.

 

Okul Başkanı

Madde 6. Dernek Yönetim Kurulu Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulu için iki yıl görev yapmak üzere bir başkan atar. Yönetim Kurulunun atama kararının tebliği ileOkul Başkanının görev ve sorumlulukları başlar. Kulak Burun Boğaz Okulları Yönetmeliği 9. Maddesinin “a” bendi gereği, bir sonraki Dernek Yönetim Kurulu uygun görürse, Okul Başkanının görev süresini bir dönem daha uzatabilir.

Okul Başkanı yönerge hükümlerine uygun olarak okulun tüm eğitim etkinliklerinin ve programlamalarının yürütücüsüdür. İdarive mali açıdan Kulak Burun Boğaz Okulları Başkanına ve Dernek Başkanına karşı sorumludur.

 

Okul Başkan Yardımcısı

Madde 7. Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulu Başkanı okul çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki tane yardımcı belirler. Okul Başkanı, belirlediği yardımcıların isimlerini Kulak Burun Boğaz Okulları Başkanına ve Dernek Yönetim Kurulunun onayı için Dernek Başkanına bildirir. Yardımcıların görev süresiOkul Başkanının görev süresinin bitmesi ile kendiliğinden sona erer.

 

Eğiticiler ve Eğitim Kurulu

Madde 8. Okul Başkanı, eğitim yılının başında Yeterlik Kurulu Yönetmeliği 2. maddesinin “m” bendinde tanımlanan özelliklere sahip olarak bir Eğitim Kliniğinde en az 5 yıl eğitici olarak çalışmış olan, geçerli bir Yeterlik Belgesine sahip ve Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi alanında deneyim sahibi olan KBB ve BBC uzmanları arasından gerek duyulan sayıda uzmanı Eğitim Kurulu Üyesi olarak atar. Aynı üye sonraki eğitim yıllarında da kurul üyesi olarak atanabilir. Okul Başkanı gerektiğinde Kulak Burun Boğaz Okulları Yönetmeliğinin 12. Maddesinin “c” bendi ve 16. Maddesinin “e” bendi uyarınca başka uzmanlık alanlarından veya ülke dışındaki uzmanlardan Eğitim Kuruluna üye atayabilir.

Eğitim Kurulu ÜyeleriEğitim Programında kendilerine verilen eğitim görevinin gereklerini yerine getireceklerine dair bir Eğitici Protokolü Formunu doldurup imzalayarak, atanmalarını izleyen bir ay içinde okul başkanlığına iletirler.

Eğitici, eğitim yılının başında ve eğitimin fiilen başlamasından önce, hazırlaması gereken eğitim gereçlerini (ders metni, görsel dokümanlar, sorular vb.) okul başkan ve yardımcıları ile işbirliği içinde hazırlamak ve Okul Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

Eğiticiler eğitim yılının sonunda her bir öğrenci için kısa bir rapor niteliğinde olan Performans Formunu doldurarak kişisel performans değerlendirmesini yapmalıdırlar.

Eğitim Kurulunun görevi o eğitim yılının sonunda kendiliğinden sonlanır. Bir sonraki eğitim yılında, önceki Eğitim Kurulundan eğitici tekrar görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu

Madde 9. Okulun eğitim etkinliklerinin programlanması, okulun gelecekte üstlenebileceği misyonun stratejik kararlarının oluşturulması ve etkinliklerin değerlendirilmesinde Okul Başkanı tarafından gerek duyabileceği konularda kendisine danışmanlık görevini yerine getirmek üzere eğitici niteliğine sahip 5 kişiden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulunun üyelerinin belirlenmesinde Okul Başkanlığı yapmış olanlara öncelik verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Hedefleri, Eğitim Programı, Eğitim Gereçleri

Eğitim Hedefleri

Madde 10. Okul eğitimi için kabul edilmiş olan KBB ve BBC Uzmanı,Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi konularında standart bir uzman doktorun sahip olduğu bilgi seviyesinden daha üst bir seviyeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış ileri düzey bir uzmanlık eğitimini almak üzere okulun öğrencisi olmuştur. Verilen bilgi ve beceri eğitiminin, eğiticiler tarafından değerlendirilmek üzere, en az %80’lik bir başarı düzeyibeklenmektedir. Okul etkinliklerine eksiksiz katılım gerekmektedir. Ders etkinliklerinde en az %80 devam zorunluluğu vardır.

 

Eğitim Programı

Madde 11. Eğitim Programı Okul Başkanı ve yardımcıları tarafından Danışma Kurulunun görüşü alınarak hazırlanır.

 1. Eğitim Takvimi: Eğitim yılı içinde belirlenen öğrenci ve eğitici listelerinin belirlenmesinden sonra Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi başkan ve yardımcıları tarafından 1 yıllık bir eğitim takvimi oluşturulur ve Dernek, Yeterlik Kurulu ve Kulak Burun Boğaz Okulları web sitelerinde duyurulur.
 2. Okul Dersleri: Bu dersler program elverdiğince üç biçimde tasarlanarak uygulanacaktır: Konferanslar, olgu bazlı modüler eğitim, olgu bazlı çoklu eğiticinin görev aldığı konseyler.

Gerek konferans biçiminde ve gerekse olgu sunumu şeklinde gerçekleştirilebilecek olan derslerin etkinliğini ve amacına ulaşma durumunu değerlendirmek amacıyla geribildirim formları hazırlanmıştır. Öğrenciler Ders Geribildirim Formunu iki örnek olarak doldurup bir örneğini okul başkanlığına teslim etmeli ve bir örneğini de Eğitim Dosyasına koymalıdır.

 1. Kurslar: Okul eğitiminde katılımı zorunlu olan diseksiyon laboratuvarıkursları vardır. Söz konusu kurslarda, kurstan yararlanabilme durumunu değerlendirmek için hazırlanmış olan diseksiyonlabortuvarıGeribildirim Formunu iki örnek olarak doldurup bir örneğini okul başkanlığına teslim etmeli ve bir örneğini de Eğitim Dosyasına koymalıdır. Eğitici ise öğrencinin kurstaki performansını değerlendirmek için hazırlanmış olan Performansı Formlarını doldurupOkul Başkanlığına teslim etmelidir.
 2. Klinik Ziyaretleri: Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi alanında deneyim sahibi eğiticilerin bulunduğu akredite edilmiş kliniklere bu alanda gözlem yapmak üzere öğrenciler 1 hafta süreyle gönderilecektir. Bu ziyaret programına katılmak ve 5 iş günü eksiksiz ziyaret programına uymak zorunludur. Ziyaret takvimi okul başkanı veya yardımcısı tarafından Eğitim Kliniği ve öğrenci ile iletişim sağlanarak eğitim yılı içinde belirlenecektir. Ziyaret edilen klinikte ziyaretten sorumlu Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi ile ilgili öğretim üyesi tarafından bir Ziyaret Performansı Formu doldurularak en geç bir ay içerisindeOkul Başkanlığına iletilir. Ziyaretini tamamlayan öğrenci de klinik ziyareti sırasındaki izlenimlerini değerlendirdiği bir Ziyaret Geribildirim Formunu doldurarak bir örneğini Okul Başkanlığına teslim eder, diğer örneğini ise Eğitim Dosyasında saklar.
 3. Ziyaret Edilebilecek Klinikler: Eğitim yılının başında okul başkanı tarafından eğitim klinikleri ile önceden iletişime geçerek belirlenecek olan Yeterlik Kurulu tarafından uzmanlık eğitiminin akredite edilmiş olduğu kliniklere okul öğrencileri ziyaret programı dahilinde gönderilecektir. Ulaşım sorunu olmayan yerlerde, okul başkanının önceden alınan onayı ile,1 haftalık ziyaret en çok 3 klinikte olmak üzere birden fazla kliniği ziyaret şeklinde paylaştırılarak gerçekleştirilebilir.
 4. Sunum: Her öğrencinin Okul Başkanlığının önceden belirleyip kendisine bildirmiş olduğu bir konuda bir sunum yapması beklenmektedir. Sunumun metnini ve slayt, foto, video vb. görsel unsurlarını sunumun öncesinde başkan yardımcısına sunmak, sunumun gerçekleşmesi için ön koşuldur. Bu sunumun yapılması isteğe bağlı olmayıp zorunluluktur. Her öğrenci için sunum sonunda, sunumu izleyen bir Okul Başkan Yardımcısı ve bir Eğitim Kurulu Üyesi tarafından Sunum Performansı Formu doldurularak okul başkanlığına teslim edilir.

 

Eğitim Gereçleri

Madde 12. Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu eğitim çalışmalarında web tabanlı, basılı, olgu tartışmaları, uygulamalı vb. olmak üzere farklı eğitim gereçleri kullanılacaktır. Öğrencinin eğitim gereçlerinden yararlanabilecek donanıma sahip olması beklenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları, Başvuru Dosyası, Seçme Ölçütleri

Okula Başvuru Koşulları

Madde 13. Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulunda eğitim almak için başvurunun koşulları aşağıdadır.

 1. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı olmak
 2. Yeterlik Belgesine sahip olmak
 3. Kulak Burun Boğaz Okullarından başka birinde kayıtlı olmamak ve daha önce Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulunda eğitim almamış olmak

 

Başvuru Dosyası

Madde 14. Okula başvuru sırasında sunulacak başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

 1. Uzmanlık belgesinin resmi onaylı bir örneği
 2. Yeterlik belgesinin bir örneği
 3. Asistan karnesinin eğitim aldığı kliniğin Eğitim Başkanından onaylı bir örneği
 4. İzin vermeye yetkili kurum amirinden (Dekan, Başhekim veya Mesul Müdür) okul eğitimine katılmasına izin verdiğine dair resmi bir belge
 5. Özgeçmiş (aldığı eğitimlere ait sertifikalar ve bilimsel yayınlarının listesi dahil)

 

Seçme Ölçütleri

Madde 15. Okulun alacağı öğrenci sayısından fazla başvuru olduğunda, başvuru koşullarını sağlayanlar arasından aşağıdaki ölçütler gözetilerek öğrenciler arasında seçim yapılır.

 1. Bir eğitim kurumunda (üniversite veya eğitim/araştırma hastanesinde) uzman, öğretim görevlisi veya öğretim üyesi konumunda çalışıyor olmak (çalışanlara öncelik verilir)
 2. Daha önce Alt Branş Okullarından herhangi birisinde öğrencilik yapmış olup- olmamak (ilk defa başvuran veya daha az öğrencilik yapanın önceliği olur)
 3. Etik kuralların ihlali ile ilgili ceza almış olup-olmamak
 4. Uzmanlıkta geçen süre (daha kıdemli olana öncelik verilir)
 5. Başvuru dosyasında mesleki geçmişinde Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisialanına ilgisini gösteren sertifika, bilimsel yayın, bilimsel etkinliklere katılım vb. belgeler
 6. Gerek görüldüğünde okul başkanlığınca adaylar sözlü görüşmeye alınarak, okul öğrencileri belirlenebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları, Belgelendirme, Son Hükümler

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 16. Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulu eğitim etkinliklerinde harcanacak zaman, para ve emeklerin karşılığının alınabilmesi için en önemli koşullardan birisi okul öğrencisi sıfatı ile eğitim alacak KBB ve BBC Uzmanlarının yeterli ön hazırlıkları yapması, eğitim çalışmalarına aktif ve tam olarak katılması, eğiticiler ile sıkı işbirliği içinde çalışması ve verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,

 1. Her öğrenci “Öğrenci Protokolü Formunu” doldurup okul başkanlığına ulaştırmakla yükümlüdür. Öğrencilik bu teslimattan sonra başlayacaktır. Başvuru gereklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyen öğrencinin yerine başvurular arasından uygun bulunan başka bir öğrenci okula davet edilebilir.
 2. Öğrenci eğitim yılı içinde her türlü etkinliğe ait belgelerini, kayıtlarını ve geribildirim formlarını bir dosya halinde saklamak ve istenildiğinde eğitim yılı sonunda bu Eğitim Dosyasının bir örneğini Okul Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.
 3. Okul çalışmalarında sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayabilmek için, öğrenciler eğitim etkinliklerinin sonunda eğiticiler ve eğitim etkinliği ile ilgili geri bildirimleri verirken gerekli samimiyet ve özeni göstermelidirler.
 4. Hekimlik etik kuralları, dernek tüzük ve yönetmelikleri ile okul yönergesine uymayan, dernek ve okul amaç ve çalışmalarına aykırı davranan öğrenciler Okul Başkanlığının önerisi ve Dernek Başkanlığının oluru ile öğrencilikten çıkarılır.
 5. Yapmakla yükümlü olduğu sunum hazırlama, Klinik Ziyaretini yapma, temel kurslara katılım,form doldurma vb. etkinliklerde sorumluluklarını gereğince yerine getirmeme durumunda ve/veya devamsızlık oranının %20 üzerinde olduğu durumlarda, öğrenci okuldan mezun olamaz.

 

Belgelendirme

Madde 17. Okul Başkan Yardımcısı tarafından doldurulan Son Değerlendirme Formunda Eğitim Programını başarı ile tamamladığıbelirtilen öğrenciye,DernekBaşkanı, KBBO Başkanıve Okul Başkanı tarafından imzalanmış resmi bir sertifika verilir.

 

Yürürlülük

Madde 18. Bu yönerge Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19. Bu yönerge Baş Boyun ve Tiroid CerrahisiOkulu Başkanı tarafından yürütülür.