Otoloji ve Nörootoloji Okulu Klinik Ziyaretlerinde Son Gün

Otoloji okulu öğrencileri 2021 Mart ayı klinik ziyaretlerinin son gününde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Prof. Dr. Özgür Yiğit ve ekibi tarafından gerçekleştirilen koklear implantasyon, kolesteatoma cerrahisi ve otoskleroz cerrahisini izlediler. Vertigo polikliniğinde videonistagmografi, posturografi ve VEMP cihazları ile pratik yapan öğrenciler klinik ziyaretlerini tamamladılar.

Otoloji ve Nörootoloji Okulu Klinik Ziyaretlerinde Son Gün galeri resimleri

 LookUs & Online Makale