KBB Okulları 2023-2024 Eğitim Dönemi Öğrenci İlanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD) bünyesinde yer alan Kulak Burun Boğaz Okulları 2023-2024 eğitim dönemi için öğrencilerini kabul etmeye hazırdır. Bu çerçevede,

  • Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci
  • Laringoloji ve Foniatri Okulu’na 15 öğrenci
  • Otoloji ve Nörotoloji Okulu’na 15 öğrenci
  • Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu’na 15 öğrenci
  • Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci kabul edilecektir.

Okullara başvuruda bulunacak adayların okullardan sadece birine öğrenci olarak kabul edilmeleri söz konusu olacaktır. Okullara kabul edilen öğrencilerin yüzyüze eğitim, klinik ziyaretler ve kadavra diseksiyon eğitimi sırasında yapacakları tüm giderler (konaklama, ulaşım vs) öğrenci tarafından karşılanacaktır. Okullara kabul edilen ögrenciler kadavra eğitimi için TORLAK Merkezine 5000 TL katilim payı ödemeleri gerekmektedir. Türk KBB-BBC Derneği tarafından katılım payları için Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu öğrencilerine  % 50, Otoloji Nrootoloji Okulu öğrencilerine %75 , Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu ile Laringoloji ve Foniatri Okulu öğrencilerine %100 oranında destek verilecektir. Öğrencilerin 15-18 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan 44. Türk Ulusal KBB-BBC kongresine kayıt yaptırarak ilk gününde yer alan okullar bünyesindeki eğitimlere katılmaları da zorunludur.

Okullara başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenler:

  • Okullara kabul için adayın Derneğimizin Yeterlik Sınavının yazılısından başarılı olması gerekmektedir
  • Geçtiğimiz yıllarda bir KBB Okulu’na kabul edilmiş olmasına rağmen “mazeretsiz” olarak eğitime devam etmeyen ve çalıştıkları kurum amirlerinden KBB Okullarına katılmak için onay almamış veya bunu belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur:

1. Ad-soyad, unvan, çalışılan kuruma ait bilgiler, güncel iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta) yer aldığı kişisel tanıtım bölümü

2. Birinci ve ikinci tercih olarak başvuruda bulunulan okulların isimleri (1. tercih ve 2. tercih olarak iki farklı okula başvuru yapılabilecektir. İlk tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar ikinci tercihlerine yerleştirilmeleri açısından değerlendirileceklerdir. Bir aday aynı eğitim dönemi için en fazla bir okula öğrenci olarak kabul edilecektir.)

3. Özgeçmiş: Başvurulacak okullar ile ilgili çalışmaları içerecek şekilde tüm yayınların, bildirilerin ve katıldığı toplantıların listesini içeren özgeçmiş dosyası

4. KBB Uzmanlık Belgesi
5. KBB Yeterlik Yazılı Sınav Sonuçları

6. Daha önce herhangi bir KBB Okulundan mezun olunup olunmadığı, mezun olundu ise hangi okul/okullardan hangi yıl/yıllarda mezun olunduğu,

7. Daha önce herhangi bir KBB Okuluna yapılmış ve kabul edilmemiş bir başvurunun olup olmadığı, varsa hangi yıl/yıllarda hangi okul/okullara başvuruda bulunulduğu

8. Çalıştığı kurum amirinden (Dekan, Bölüm Başkanı, Eğitim Sorumlusu, Başhekim veya Mesul Müdür) KBB Okulları eğitim programına katılabileceğine dair izin yazısı

KBB Okullarına başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın ilgili belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak, başvurularını e-posta ile kbbokullari@kbb.org.tr adresine 20 Ekim 2023 günü saat 24:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular ilgili KBB Okul yönetimleri tarafından incelenerek 2023-2024 eğitim dönemi için KBB Okulları’na kabul edilecek öğrenciler duyurulacaktır.

Bilgilerinize ve gereğini arz olunur.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. H.Sema Başak (KBB Okulları Başkanı)

Prof. Dr. Babür Küçük (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Metin Yılmaz  (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)

 LookUs & Online Makale